De voordelen van televergaderen

De voordelen van televergaderen of vergaderen op afstand

Ontdek hier wat televergaderen of vergaderen op afstand voor u kan betekenen:

 • 1 Bespaar tijd en geld
  Met televergaderen bespaart u tijd en geld. U springt verstandig om met reis- en verblijfkosten en u komt uiteindelijk tot een snellere en efficiëntere besluitvorming.
 • 2 Verbeter uw interne communicatie
  Op afstand vergaderen werkt meer interactie in de hand en zorgt voor een betere overdracht van kennis en informatie.
 • 3 Verhoog uw productiviteit
  Een betere communicatie betekent een hogere bedrijfs- en arbeidsproductiviteit. Dankzij televergaderen omzeilt u de files en maakt u efficiënter gebruik van de beschikbare werktijden. Uw werknemers presteren meer declarabele uren.
 • 4 Zorg voor extra comfort en flexibiliteit
  Door op afstand te vergaderen verhoogt u uw flexibiliteit. U kunt frequenter overleggen zonder dat dit extra filedruk met zich meebrengt. Minder files betekent ook minder brandstofverbruik en dus een lagere CO2-uitstoot. U draagt dus ook bij tot een schoner milieu.
 • 5 Creëer nieuwe samenwerkingsvormen
  Audio- of video-conferencing is hét middel bij uitstek om grenzeloos te communiceren. U blijft altijd dichtbij uw klant, collega, leverancier of andere externe stakeholder, waar die zich ook bevindt. U kunt eenvoudiger profiteren van kennis en kunde op andere locaties.

Comments are closed.